Menu

Království perníku

Znak obce Zašová [ Znak a prapor ]

Znak
V modro-červeně polceném štítě vyrůstá ze stříbrného trojvrší černý korunovaný dvouocasý lev s červenou zbrojí, držící v pravé přední tlapě zlatou osmihrotou hvězdu. V trojvrší volné modré břevno přeložené volným červeným kůlem.

Základním podkladem obecního znaku je pečeť obce z roku 1425. Z této pečeti má nový znak trojvrší v bílém poli a v něm červenomodrý kříž je znak trinitářského řádu, který byl do Zašové povolán v roce 1697 za účelem výchovy a vzdělávání občanů. Trinitáři zanechali trvalou stopu v podobě katolické víry a úcty k Panně Marii. Tuto mariánskou úctu symbolizuje osmicípá hvězda v modrém poli a byla také v pečeti obce. Symbol Trinitářského řádu najdeme v tomto kostele na několika místech. Dobře viditelné jsou na dvou obrazech vpředu po stranách oltáře, ve zlaté koruně nad oltářem, na křtitelnici a třeba v malém provedení na obrazu P.Marie Bolestné na bočním oltáři vzadu vlevo.

Trinitáři kromě pedagogické a hospodářské činnosti měli také těžký úkol v tom, že navštěvovali věřící a žádali peníze na výkupné za křesťany, kteří byli zajati ve válkách do mohamedánského otroctví. Černý lev se zlatou korunkou je převzat ze žerotínského erbu a zvýrazňuje dnešní symboly. Žerotínové byli nejen majiteli obce, ale též stavebníky a štědrými mecenáši. Barva modrá ve znaku je barva žen, P.Marie, vody, nebe, víry. Barva červená a žlutá jsou barvy veselí a optimizmu a symbolizují spojení s občany Veselé a působí jako protiváhy běli a modři.

Prapor

List tvoří dva svislé pruhy modrý a červený překryté bílým vodorovným pruhem vycházejícím ze čtvrté pětiny žerďového a vlajícího okraje. Z bílého pruhu vyrůstá černý dvouocasý lev se žlutou korunou, červenou zbrojí a žlutou osmicípou hvězdou v pravé tlapě.

Prapor nese všechny charakteristiky znaku a je poněkud zjednodušen podle zásad a zvyklostí vexikologické tvorby.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zasova.cz

Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 12:28 hodin