Menu

Království perníku

Zašová [ Město nebo obec ]

Zašová

Stručný geografický přehled
Obec Zašová se rozkládá 5 km východně od Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 338 m na poměrně velkém území, severním směrem od Rožnovské Bečvy až do podhůří Veřovických vrchů. Severní hranice katastru obce tvoří hřeben Veřovických vrchů s nejvyšším místem katastru Huštýnem (749 m). Patří k větším obcím.

Údaje o vzniku a významných historických událostech
Záznamy v kronice udávají rok 1370 jako rok založení Zašové. V 15. století tu stával lovecký hrádek (návrší Sovinec). Už ve středověku se obec rozrůstala a bohatla. Zpočátku se jí vyhýbaly i selské bouře, avšak v povstání 1746 - 1755 se hovoří i o účasti Zašové.
Obyvatelé se zabývali převážně zemědělstvím a prací v lese. Postupně však zde vznikala také místní výroba - mlýny, pila, kamenolomy a kamenoprůmysl, tovární výroba keramiky, dřevěného zboží a stavebnin ze dřeva. Proslulým se stalo také domácí plátenictví, pletení, háčkování, vyšívání, vázání koberců, pletení rákosových sedadel, malování talířů.
V roce 1898 zřídil v Zašové malíř R. Schlattauer (pocházel z Hranic) malou dílnu na výrobu valašských gobelínů a koberců, která byla předchůdkyní zemské gobelínové a kobercové školy ve Valašském Meziříčí (1908) a později Gobelínové a kobercové dílny Ústředí uměleckých řemesel , dnes proslulé a svého druhu u nás ojedinělé Moravské gobelínové manufaktury .

Školství
Škola v Zašové byla zřejmě již v první polovině 17. století. Za vlády císaře Josefa II. byl zrušen klášter, postavený v roce 1724 a byla do něj přestěhována škola i s bytem učitele. Další škola u potoka (dnes dětský domov) byla v čase upravována a rozšiřována. V obci byla i Zvláštní škola, která později zanikla a byl do ní přestěhován dětský domov z Rožnova p. Radhoštěm.

Kulturní a historické památky
Hodnotnou kulturní památkou je barokní kostel s areálem a ojedinělým prvkem dvojvěží v průčelí z první třetiny 18. století. Budova domova důchodců je původně barokní klášter z roku 1785.

Zajímavosti:
- farní barokní kostel Navštívení Panny Marie s ojedinělým prvkem dvojvěží v průčelí z první třetiny 18. století
- budova domova důchodců je původně barokní klášter z roku 1785
- sochou sv. Jana Nepomuckého a křížem
- pramen na Stračce, bývalé poutní místo k svaté vodě do Stračky - upravený pramen s křížem, kamenným sloupem a obrazem Panny Marie je i dnes hodně navštěvovaným místem, kde každodenně čerpají vodu místní obyvatelé i turisté ze širokého okolí
- tenisový areál, lyžařský vlek.

Současnost obce:
Zástavbu obce tvoří především rodinné domky venkovského typu umístěné převážně v údolí Zašovského a Veselského potoka. Valašský charekter vesnice dotváří i několik usedlostí a menších chalup nacházejících se v okrajových částech obce na pasekách, což je typické pro tento kopcovitý kraj. V 80-tých letech částečně narušila vesnický ráz obce výstavba 8-mi panelových domů.

S rozvojem podnikání od roku 1990 se v jižní části obce vyčlenila průmyslová zona Luhy, která přinesla místním obyvatelům možnost pracovního uplatnění přímo v místě bydliště. Přesto větší část ekonomicky činného obyvatelstva dojíždí za prací převážně do nejbližších měst Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm.


Státní správa:
Obec Zašová je součástí vsetínského okresu. Většinou správních záležitostí jsou pověřeny úřady ve Valašském Meziříčí (stavební úřad, pracovní úřad, finanční úřad, živnostenský úřad, soud, katastrální úřad...) a v Rožnově pod Radhoštěm (policie ČR).

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.zasova.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 19.11.2021 v 00:31 hodin