Menu

Království perníku

Historie obce Zašová [ Historie (archivní dokument) ]

Záznamy v kronice udávají rok 1370 jako rok založení Zašové. V 15. století tu stával lovecký hrádek (návrší Sovinec). Ve středověku se obec rozrůzstala a bohatla.

Obyvatelé se zabývali převážně zemědělstvím a prací v lese, ale postupně zde vznikala také místní výroba - mlýny, pila, kamenolomy a kamenoprůmasl, tovární výroba keramiky a dřevěného zboží. Proslulým se stalo také domácí plátenictví, pletení, háčkování, vyšívání, vázání koberců, pletení rákosových sedadel, malování talířů.

V roce 1898 zřídil v Zašové malíř R. Schlattauer malou dílnu na výrobu valašských gobelínů a koberců, která byla předchůdkyní zemské gobelínové a kobercové školy ve Valašském Meziříčí (1908).

Za vlády císaře Josefa II. byl zrušen klášter, postavený v roce 1724 a byla do něj přestěhována škola.
Hodnotnou kulturní památkou je i barokní kostel s areálem a ojedinělým prvkem dvojvěží v průčelí z první třetiny 18. století.

Nejstarší známé pečetidlo obec Zašová získala r. 1728. Nechal je pro ni zhotovit řeholník tamějšího trinitářského kláštera Václav Vranečka (1676-1734). Jsou na něm vyobrazeny tři vrchy, přičemž nad (heraldicky) pravým vrchem je hvězda o osmi paprscích a v ní písmeno M, nad prostředním je rovnoramenný kříž se svatozáří, nad levým vrchem je věnec a v něm velké písmeno Z. Na čtyřhranné rukojeti typáře jsou vyryty číslice MCCCC++V, tj. 1425.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zasova.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 12:19 hodin