Menu

Království perníku

Staré Ždánice [ Město nebo obec ]

Obec Staré Ždánice vznikla ve 14. století. Byla rodným sídlem vladyků ze Ždánic. Pověst praví, že Ždánice stávaly dříve na rybníku Oplatil. Dominantou je kostel sv. Václava z r. 1336. Obec se nachází 12 km od Pardubic na silnici III/333 Lázně Bohdaneč - Hradec Králové. V erbu obce je černý kohout pod korunou lípy, tento erb byl znakem vladyků ze Ždánic.

V obci je základní škola I.-4. ročník a mateřská škola. V roce 1997 byla obec plynofikována. V její blízkosti jsou velké vodní plochy písníků Oplatil, které slouží jako zásobárna pitné vody pro okres Pardubice a další okresy. V roce 2001 došlo k zahájení výstavby vodovodu.

Aktivními složkami jsou TJ Sokol fotbalový oddíl a Sbor dobrovolných hasičů. Tradiční májovou oslavou jsou Staročeské máje; krojovaní mládenci a dívky tančí pod "Májkou" českou besedu. V obci je pro sportovní vyžití mládeže fotbalové hřiště, hřiště na tenis, volejbal, košíkovou.

Obec má 200 popisných čísel a 572 trvale bydlících občanů, některé domy slouží jako rekreační chalupy, což prezentuje výhodnou polohu obce. V obci je opravna automobilů, prodejna potravin, pošta, velkoobchod Exver, firma Kastex, letištní klub, výroba motorových regal, pohostinství M-Club, středisko zem. družstva Klas Křičeň a několik soukromě hospodařících zemědělců.

Mezi památky obce Staré Ždánice patří cenný raně gotický kostel sv. Václava, přestavěný pozdně goticky (cimbuří a zděná helmice věže) a později opravovaný.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČI OBCE

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 19.12.2021 v 20:27 hodin