Menu

Království perníku

Pozvánka na zahradní slavnost

Srdečně zveme na zahradní slavnost spojenou s otevřením ekologické zahrady "Zelená oáza", která se koná 8.dubna 2009 od 16.00 hodin ve Waldorfské mateřské škole Staré Ždánice.
Waldorfská mateřská škola Staré Ždánice
Foto archív - sázení stromů
V dubnu 2008 jsme podali žádost o grant Nadace Partnerství na projekt zřízení ekologické zahrady "Zelená oáza". V prvních květnových dnech roku 2008 jsme obdrželi kladnou odpověď a získali z Nadace Partnerství 70 000,-Kč na realizaci projektu. Další finanční zdroje jsou v jednání.
V polovině roku 2008 byla vytvářena projektová dokumentace architektonického řešení zahrady. Oslovili jsme výrobce herních prvků a jednali jsme o podmínkách instalace a cenových kalkulacích.Na základě shody všech zainteresovaných partnerů vznikl návrh ekologické zahrady, která zahrnuje:
- rekonstrukci stávající terasy, odstranění stávajících chodníků a jejich nahrazení smyslovými chodníčky,
- zřízení pítka a sprchoviště pro děti,
- vybudování místa pro komunikační kruh a ohniště, herní kopce a vrbové chýše,
- výsadbu vhodné zeleně.

K dokončení zbývá:
- finálně upravit terén,
- dobudovat přístup na terasu,
- vydláždit okolí pítka,
- dosít trávu, vysadit byliny a drobné bobuloviny.
Waldorfská mateřská škola Staré Ždánice
Pozvánka na Zahradní slavnost
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zveřejněno 07.04.2009 v 20:13 hodin