Menu

Titulní stránka > Obce > Staré Hradiště

Království perníku

Staré Hradiště [ Město nebo obec ]

Obec Staré Hradiště leží 2 km severně od Pardubic. Obcí prochází silnice Pardubice - Hradec Králové.


Obec se dělí na tři části - Staré Hradiště, Brozany a Hradiště na Písku.

Staré Hradiště
Obec patřila ve druhé polovině 12. stol s řekou, lukami, lesem a rybářem opatovickému klášteru. Po zničení opatovického kláštera husitským vojskem zabral původně klášterní majetek Diviš Bořek z Miletínka. Mezi jeho další významnější držitele patřila knížata Minsterberská a několik generací rodu Pernštejnů. V r. 1650, když muselo být panství pardubické spolu s panstvím kunětickohorským prodáno posledním držitelem Pardubic z rodu Pernštejnů, Jaroslavem z Pernštejna, císaři Ferdinandovi I. pro jeho syna Maxmiliána II. se také obec Hradiště stala majetkem české královské koruny. Z bývalého panského dvora se dodnes zachoval vysoký zděný špýchar. U kříže postaveného ve Starém Hradišti u cesty do Brozan bylo pochováno mnoho vojínů z francouzských válek. Hradiště bylo několikrát postiženo válečnými událostmi. V r. 1758 zde tábořily císařské pluky s generálem Rutovem. V r. 1866 prošlo obcí pruské vojsko při svém pochodu od Hradce Králové na Pardubice. Pod správu obce patřila také Cihelna, obec ležící na křižovatce silnic Pardubice - Hradec Králové a Pardubice - Bohdanač. Vznikla na místě bývalé panské cihelny. Další je Fáblovka, samota ležící jižně od Starého Hradiště. Původně to byl zájezdní hostinec, změněný 1902 v hospodářské stavení a později v továrnu br. Nováků na zpracování a konzervování ovoce a zeleniny. A konečně Psinek, kde se každoročně přechovávali psi pro parfosní hony.

Brozany
byly strategicky důležité díky brodu přes Labe, který přes obec vedl a spojoval cestu od Kunětické hory k Pardubicím. Brozany samotné patřily k opatovickému klášteru. Po jeho zničení měly stejný osud jako sousední obec Staré Hradiště.

Hradiště na Písku
Severně nad Hradištěm vznikalo na pozemcích zrušeného dvora hradišťského v posledních desetiletích 18. století Hradiště na Písku. Úředně bylo také zváno pouze Písek. Jeho název byl odvozen od písčitých půd. Podle nejstarších zpráv zásobovala místní studánka dobrou vodou vojsko, a proto byla vyznačena na vojenských mapách. "Červená studánka" se jí říkalo proto, že byla svědkem velkého krveprolití za francouzských válek. Hradiště na Písku katastrálně patřilo pod obec Brozany.
V současné době je ve Starém Hradišti 197 čísel popisných, v Brozanech 130 a v Hradišti na Písku 49, celkem v obci bydlí 1 176 obyvatel. Na břehu starého ramene Labe je mnoho rekreačních chat a zahrádkářská osada. Obec je plně plynofikována, v každé části je zaveden vodovod, kanalizace je zavedena částečně, rozšíření se připravuje. Dobré dopravní spojení i dostatečná občanská vybavenost zvyšuje zájem o výstavbu rodinných domů. Sportovní, kulturní a společenské vyžití zajišťují organizace Sokol Staré Hradiště a Brozany. Sbor dobrovolných hasičů, mateřská škola, MOPED Club a obecní úřad.

Obec je zakládajícím členem "Sdružení obcí pod Kunětickou horou".

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 27.04.2021 v 16:35 hodin