Menu

Království perníku

Ukázky praktické realizace projektu DOMÉNOVÁ KOULE

Ukázky praktické realizace projektu DOMÉNOVÁ KOULE
Doménová koule vytváří vícejazyčný internetový informační a rezervační systém ČR, s jednotnou koncepcí, logikou ovládání, na platformě širokého zapojení všech zúčastněných. Zveřejněné informace jsou vizitkou práce těch, kteří je do systému vložili.
Cílem projektu je vytvořit vícejazyčný internetový informační a rezervační systém České republiky s jednotnou koncepcí, logikou ovládání, na platformě širokého zapojení všech zúčastněných. Splňuje požadavky hlavních uživatelů a je koncipovaný jako modulární, volně rozšiřitelný systém s výstupy, které lze jednoduše integrovat do jiných informačních technologií i koncových www stránek klientů, krajů, měst, obcí, IC, neziskových organizací i podnikatelů v cestovním ruchu a ostatních oborech. Aktualizace je možná koncovými klienty (o kterých je informace zveřejněna), regionálními správci (IC, kraje, města, obce, agentury ...) a správci pro Čechy, Moravu a Slezsko, vše podle stupně přístupových práv. Zveřejnění informací je jednoduché a dostupné pro všechny skupiny obyvatelstva, organizace, instituce i podnikatele. Jazykové mutace portálu musí být zájmem koncových uživatelů systému a její realizaci v informačním systému zvládne i koncový klient. Data a informace uvnitř Doménové koule jsou určena výhradně pro volné šíření a propagaci.

Zveřejněné informace jsou vizitkou práce těch, kteří je do systému vložili a plně zůstávají pod jejich kontrolou a k jejich využití bez omezení.
Katastrální členění OBEC, MĚSTO, REGION, KRAJ, TO, TR, ČRKatastrální členění OBEC, MĚSTO, REGION, KRAJ, TO, TR, ČR
Základní lokalizací pro každou informaci v DK je katastrální začlenění. Číselník katastrů obcí v DH odpovídá číselníku ČSÚ ČR a je i přímo v záznamu obce propojen na statistické informace ČSÚ. Začlenění informace pomocí katastru umožňuje informace dále ..
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍUBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Hlavním zdrojem informací však musí být (i co se týká odpovědnosti) koncový klient, o kterém jsou data zveřejněna. Je zajištěn plný přístup koncových klientů pro opravu vlastních dat, nebo tato služba může být řešena pracovníky IC nebo turistické oblasti.
Doménová koule a FOLKLOR  LIDOVÉ TRADICEDoménová koule a FOLKLOR LIDOVÉ TRADICE
Řada tematických domén věnovaná folkloru v ČR, má za cíl podávat zájemcům o folklórní dění v ČR kvalitní a pokud možno úplný informační servis. Z různých pohledů umožňuje podávat informace o tom, co se ve světě folklóru děje.
Doménová koule a PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANADoménová koule a PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
Pro tematiku přírody a její ochrany jsme zajistili několik domén, z nichž nejdůležitější je www.CHKO.cz. Kolem této domény soustřeďujeme informace o CHKO v ČR a organizacích zabívajících se ochranou přírody živé i neživé.
Doménová koule LÁZEŇSTVÍDoménová koule LÁZEŇSTVÍ
Informace o lázeňství v České republice jsou součástí všech hlavních záznamů až po úroveň www.Czech.Republic.cz. Provázání informací umožňuje zahraničním i domácím klientům nalézt informace o lázních České republiky v souvislostech se životem v regionu.
Doménová koule a PRŮMYSL  A POTRAVINÁŘSTVÍDoménová koule a PRŮMYSL A POTRAVINÁŘSTVÍ
Průmysl a potravinářství jsou v Doménové kouli definovány celou řadou encyklopedických hesel, která charakterizují průmyslová odvětní i výrobky. Pro celkovou prezentaci prosuktů je určena například doména www.syry.cz, www.pernik.cz, www.vina.cz a celá ...