Menu

Království perníku

Přírodní podmínky

Obec se nachází na mírné vrchovině, v obci není řeka, v blízkosti obce protéká "Bílá voda", pramení na kat. obce Oldřišov, teče do Polska, v okolí se nacházejí smíšené lesy
Střední nadmořská výška: 282
Výměra v ha: 599.286

Statistika půdního fondu
Zemědělská půda v ha: 437.2892
Lesní půda v ha: 108.0198
Vodní plochy v ha: 2.818
Zastavěné plochy v ha: 11.6673
Ostatní plochy v ha: 39.4917

Rozdělení zemědělské půdy
Orná půda v ha: 415.8634
Zahrady v ha: 11.9555
Ovocné sady v ha: 0
Louky v ha: 7.9297
Pastviny v ha: 1.5406

Zasahující regionální a nadregionální ÚSES
Název biokoridoru: Hněvošický háj - Bělský les
Typ biokoridoru: prostor pro vymezení nadreg. biokoridoru
Plocha v ha zasahující na území obce: 107.2362

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 20.03.2003 v 10:35 hodin