Menu

Království perníku

Přírodní poměry

Přírodní rezervace Oderské rybníky (návrh)
Přírodní rezervace Oderské rybníky (návrh)
Město Odry leží v Oderské kotlině v Nízkém Jeseníku. Rozkládá se po obou březích řeky Odry několik kilometrů od jejího pramene. Koryto řeky Odry je upravené a na úrovni průmyslového areálu a. s. Optimit Semperflex je umělé se 4 jezy. Městem protéká 6 km dlouhý bývalý mlýnský náhon, který vodou zásobuje oderské rybníky (Trněný, Travný, Emauzský, Vraženský a Cíp) s chovem ryb. Z významnějších drobných vodních toků se do řeky Odry na území města vlévají zleva potok Vítovka a Zlatý potok a zprava Mlýnský a Stodolní potok. Na zalesněném úbočí Veselského kopce se nacházejí opuštěné štoly po těžbě pokrývačských jílových břidlic. V okolí Pohoře a Veselí jsou zaniklá důlní díla po těžbě stříbrné rudy - galenitu.

Nezastavěné a nelesní plochy jsou zemědělsky obdělávány převážně jako orná půda. Svahy Tošovického kopce jsou bývalými pastvinami. Okolní svahy jsou porostlé nepůvodními hospodářskými lesy. Na východním okraji města se dochoval ovocný sad. Odry se mohou pochlubit hodnotnou zelení v bývalém zámeckém parku, v parku u církevní školy, na hřbitově, na autobusovém nádraží, na sídl. Pod lesem, u oderských rybníků i jinde. V bývalém zámeckém parku rostou nádherné exempláře platanů, dubů a před obchodním domem vynikající exemplář buku lesního červenolistého. Podobně jako vodní nádrž Vítovka je i řeka Odra vyhledávaným rybářským revírem. Nad městem je pstruhovým revírem, kdežto pod Odrami je vodou bílou. V okolí města byly zřízeny čtyři myslivecké honitby, kde se loví především zvěř srnčí a černá. Postupně se obnovují i stavy drobné zvěře (zajíců, bažantů a koroptví). Na oderských rybnících se loví divoké i vysazené kachny. Okolní lesy nabízí možnost houbaření a sběru lesních plodů. Město Odry leží na území Přírodního parku Oderské vrchy. Je východištěm červené, modré a zelené turistické značky a prochází jím regionální cyklotrasa "Odersko" č. 503. V roce 2001 byla na úbočí Pohořského kopce a kolem oderských rybníků otevřena naučná stezka "Stříbrný chodník" se 13 zastávkami.
Přírodní park Oderské vrchy
Přírodní park Oderské vrchy

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.odry.cz

AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 56, 03.12.2003 v 12:35 hodin