Menu

Království perníku

Historie obce Vranovice

Vranovice vstupují do historie koncem roku 1257
věcnou poznámkou o přifaření do Přibic. Tato duchovní správa existovala až do roku 1870. V té době byl pro faru zakoupen dům a byla dokončena výstavba kostela Navštívení P. Marie. Hlavní oltář je dílem Antonína Jurgrikla ze Znojma. Od roku 1257 náležely Vranovice klášteru Premonstrátů v Dolních Kounicích. Po jeho zrušení r. 1528 v pol. století získal obec místokancléř hrabství českého Jiří Žabka z Limberka a o něco později Albrecht Černohorský z Boskovic. Po bitvě na Bílé hoře se staly Vranovice majetkem rodu Ditrichštejnů později Herbesteinů.

Staří obyvatelé Vranovic se živili výhradně rolnictvím a vinohradnictvím. Např. v r. 1574 bylo zde kromě panského dvora ještě 15 lánů, 7 půllánů a 35 podsedníků. Vinohradů tehdy bylo 37. V panském luhu se pěstoval chmel a v jednom velkém jezeře Časov mohl loviti ryby bohatý i chudý.
Při dvoře byl panský pivovar, který zanikl neznámo kdy.

Rozvoji obce přispěla výstavba železnice
a do její historie se zapsala první srážka vlaků v nádraží dne 7. července 1839. Přestavba žel. stanice a vybudování druhé koleje probíhaly od roku 1921 do 1936. Se stavbou místní dráhy Vranovice - Pohořelice bylo započato v roku 1895, tato je dosud v provozu. To, že obec byla přístupna k železnici, stala se navštěvovaným střediskem obratů okolních vesnic, kteří jezdili po železnici směrem na Brno a Břeclav za obchodem a prací.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vranovice.cz

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 13.12.2002 v 10:17 hodin