Menu

Království perníku

Znak obce Bystřice pod Lopeníkem

Třetí z obcí někdejšího uherskobrodského panství, jež získala rozhodnutím č. 62 předsedy Poslanecké sněmovny znak a prapor, byla Bystřice pod Lopeníkem. Bystřička (nazývána tak v nejstarších pramenech) s tvrzí je doložena v roce 1374 jako součást bánovského statku, s nímž přešla v roce 1692 k uherskobrodské državě Dominika Ondřeje z Kounic.

Bystřice pod Lopeníkem získala pečeť již v roce 1687. V jejím poli je strom, na jehož větvi sedí pták, s největší pravděpodobností dravec. Motiv dravého ptáka byl převzat i do nově vytvořeného znaku obce, další začleněnou figurou je turecká šavle, která má připomínat 16. a 17. století, kdy kraj kolem Bystřice trpěl častými nájezdy Turků, Tatarů a Uhrů. Rozmístění tří šavlí ve znaku symbolizuje tradiční, do dnešní doby dochovaný tanec ,,Pod šable". Počátky zvyklosti lze patrně hledat v uvedeném 17. století, v němž byly okolní kopce obsazovány hlídkami upozorňujícími spoluobčany na nebezpečí z uherské strany hranice. I poté, co hrozba nájezdů pominula, scházeli se členové této domobrany jednou ročně ve vesnici na masopustním veselí, předváděli tu svůj tanec a v jednotlivých domech bývali obdarováni.

Znakem Bystřice pod Lopeníkem se tedy stal modrý štít, v něm zlatý dravý pták s červenou zbrojí a zlatým jazykem, obklopený třemi stříbrnými šavlemi s červenými jílci a zlatými záštitami.

List praporu tvoří tři svislé pruhy - červený, modrý a bílý - v poměru 1 : 3 : 1. V modrém pruhu žlutý dravý pták s červenou zbrojí a žlutým jazykem stojící na bílé šavli hrotem k žerdi s červeným jílcem a zlatou záštitou.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 24.02.2007 v 19:28 hodin