Menu

Království perníku

Červený Kameň [ Město nebo obec ]

Biele Karpaty, Červený Kameň, kostel
Geografická charakteristika a základní údaje

Obec Červený Kameň leží v "kraji pod skalami", v Červenokamenské dolině, v údolí Tovarského potoka při hranici s Českou republikou. Nachází se v nejsevernější části CHKO Biele Karpaty. Žije zde téměř 800 obyvatel v nadmořské výšce kolem 360 m n.m. Osídlení si zachovává kopaničářský ráz, který je dotvářen ovocnými sady se vzácnými odrůdami dřevin.
Symbolem obce je vápencové Červenokamenské bradlo, skládající se ze dvou částí: vrchu Červený Kameň a 45 m vysokého monolitu červené barvy, který se vypíná přímo nad domy.
V roce 1992 zde díky místním nadšencům vzniklo Muzeum tradic obce. Muzeum návštěvníkům přiblíží historii obce, lidové tradice i každodenní život prostřednictvím předmětů a nástrojů, dříve běžně používaných a dnes již takřka zapomenutých. V obci stojí barokní kostel panny Marie z konce 18. století.
Dnes je pro obec typická výroba slivovice, sušení ovoce a zpracování mléka. Agrofarma nad obcí se zabývá výrobou ovčího a kravského sýra.Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1354. V katastru obce se našly zbytky osídlení z konce starší doby železné a také sídliště lidu púchovské kultury. V minulosti se obyvatelstvo zabývalo především zemědělstvím, chovem dobytka, zpracováním dřeva, pálením vápna a tkalcovstvím. V roce 1992 zde díky nadšencům vznikla v místní základní škole malá muzejní expozice - Muzeum tradic obce. Muzeum návštěvníkům přibližuje historii obce, lidové tradice, životní styl místních obyvatel a také jejich společenský život. V obci stojí barokní kostel panny Marie z konce 18. století.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 03.05.2003 v 15:28 hodin