Menu

Království perníku

Staré Jesenčany [ Město nebo obec ]

Obec Staré Jesenčany leží 6 kilometrů od města Pardubice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1384. Dřívější původ obce lze doložit četnými vykopávkami uskutečněnými v jejím okolí. Jméno obce bylo odvozeno od převažujícího okolního prostoru, který v dávných dobách tvořil převážně porost jasanů - Jesenčany. Podle urbáře Pardubicko - Kunětickohorského z roku 1580, měly Jesenčany svou rychtu s rychtářem. Rychta byla součástí majetku pánů z Rychmburku, později součástí panství Arnošta z Pernštejna, arcibiskupa pražského. V současné době jsou Staré Jesenčany samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84:
50.0N, 15.755833333E

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 232.00 m

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Luděk Šorm (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 14.09.2021 v 20:58 hodin