Menu

Království perníku

Pár slovíček o vzniku Slezských Rudoltic.

Stránky o historii obce Slezské Rudoltice jsou ve výstavbě.Po vpádu Tatarů a Mongolů do Slezska v roce 1240 bylo zničeno a zpustošeno mnoho sídlišť. Proto dne 30.září 1245 jmenoval papež Inocenc IV. olomouckým biskupem Bruna ze Schaumburgu, kterého uznával i český král Václav I. Biskup Bruno ze Schaumburgu se rozhodl utišit bolest způsobenou drancováním a podpořit nové osídlování a výstavbu obcí. V proto nechal na náklady svých vazalů a lokátorů nové vesnice. Zakladatelé těchto vesnic byli byli za svou práci odměňováni tím, že se stávali rychtáři. První rychtář se jmenoval Rudolf a nová vesnice se jmenovala podle něho Rudolfův les, tedy Rudolswald.

První písemná zmínka o Slezských Rudolticích pochází ze 17.listopadu 1255 kdy jsou vesnice jmenovány jako církevní léno a darovány biskupskému úředníkovi Herbortovi z Fulmu za vykonané služby. Lenní majetek Rudoltice spolu i s polovinou hradu Fulštejn zůstaly 315 let potomkům po Herbortovi z Fulmu.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 08.12.2006 v 08:17 hodin