Menu

Království perníku

Klatovská radnice [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Stavba radniční budovy byla zahájena v roce 1557 a dokončena o dva roky později jako první jednopatrová budova na náměstí. Stavba prodělala částečné úpravy v letech 1689, 1758 a 1781. Celková přestvba se uskutečnila v letech 1848-1850 v normalizovaném empírovém slohu. V roce 1925 pak byla dokončena poslední z velkých přeměn této budovy. Byla provedena nástavba dalšího patra a nových novorenesančních štítů podle projektu prof. arch. J. Fanty. Původní pozdně gotické jádro budovy bylo zachováno (okna), z úprav v 17. století se zachoval portál s nápisovým chronogramem (1697) a některé pozdně barokní klenby. Sochařská výzdoba je dílem sochařů Č. Vosmíka a F. Rouse, malířská pak L. Nováka a J. Čejky. Z větší části je také zachováno původní vybavení (dřevěné obložení stěn, nábytek ap.). V zasedací síni je soubor portrétů klatovských starostů od portrétisty O. Peterse. V koncertní síni (nyní oddávající) je obraz pohledu na Klatovy V. Levory.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 31.10.2005 v 09:47 hodin