Menu

Království perníku

Dějiny obce Sádek [ Historie (archivní dokument) ]

Roku 1267 v závěti biskupa Bruna ze Scheleumburgu se jmenuje ves "Zadik" jako dříve již osazená přibližně okolo roku 1220. Roku 1274 biskup Bruno ze Scheleumburgu dal věrnému Achilovi de Hemenhusen a jeho dědicům celou ves Zadic a jeden dvůr v Matějovicích do manského užívání. Tato ves jmenuje se roku 1250 mezi statky kláštera Velehradského a sice slovo "Sczades", na listině kněze biskupa olomouckého, k rokum 1265 slovo "Zadek". Král Přemysl Otakar II. klášteru na všechny statky dával roku 1270 slovo "Zadek". V létech 1460 - 1539 ves v držení bratří Jindřich, Dobše a Beneše Černohorských z Boskovic.
Roku 1566 držel Sádek Štěpán z Vrbna.
Dnes je Sádek součástí obce Dívčí Hrad a jako taková zanikla.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.osoblazsko..cz

AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 27.01.2005 v 19:59 hodin