Menu

Království perníku

Naučná stezka Rádlo [ Naučná stezka ]

Jedna z nejkrásnějších naučných stezek.

Tato naučná stezka byla otevřena teprve roku 1996 a to díky iniciativě rodiny Ing. J. Chaloupky. Stezka prochází v délce 0,5 km mozaikou stanovišť typických pro podhorskou krajinu - potoční niva s břehovým porostem, kosená orchideová louka, druhotná olšina se zbytky luční vegetace, rašeliniště. Stezka je vybavena 7 naučnými panely instalovanými vždy od května do října. Text a snímky seznamují se zdejšími význačnými druhy rostlin a žovočichů.

Začátek: střed obce Rádlo, vlevo u hlavní silnice za parkovištěm
Konec: cca 50 m od začátku vpravo od silnice
Délka: cca 0,5 km
Počet zastávek: 4
Zaměření: botanika, zoologie
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: lehká
Čas pro prohlídku: 0,5 hodiny
Značení: upravená cesta, informační panely v terénu
Doba návštěvy: květen - červen, lesní část až srpen
Mapa: Jizerské hory
Poznámky: část travní a lesní stezka, část povalový chodník zamokřenými částmi
Správce stezky: RŽP OkÚ Jablonec nad Nisou, ZO ČSOP 35/01 Rokyca
Stav stezky: perfektní

Panely na naučné stezce jsou po každé zimě znovu instalovány.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 24.09.2004 v 11:20 hodin