Menu

Království perníku

Historie obce Životice

První písemná zmínka pochází až z roku 1594. Vesnice patřila k panství jindřichovskému. Jsou uváděny v dobových písemnostech jako Spodní Životice a Horní Životice. Životice a Petrovice držel lénem Karel Bítovský z Bítova, jenž postoupil roku 1595 obě vsi Václavu Pavlovskému z Pavlovic, k 1595 u Bartultovic.
Biskup Stanislav Pavlovský udělil kolem roku 1580 léno Jindřichov a Janov s příslušenstvím Václavovi Pavlovskému z Pavlovic, jehož syn Bohuslav Pavlovský jehož manželkou byla Kateřina Wachtlová z Patenova, držel roku 1601 k lénu Jindřichov /Hennersdorf/, městečko Janov /Johannesthal/, Petrovice /Petersdorf/, Arnultovice /Arnsdorf/ , Bartultovice /Betlsdorf/, Studnici /Stubendorf/ ,Životice /Seitendorf/, a dvůr Novou Třemešnou /Neu Röwersdorf/ spolu s mladším bratrem svým Janem Pavlovským, který tu seděl ještě roku 1625. Jan Pavlovský byl katolík, za povstání zůstal věren biskupovi, jehož manželkou byla od roku 1625 Alžběta purkraběnka z Donína. Roku 1633 koupil statek Jan Jiří Maximilian svobodný pán z Hodic
Životice na osoblažsku byly od roku 1867 do roku 1949 samostatnou obcí, pak byly připojeny k Dívčímu Hradu a roce 1976 jako takové zanikly.

Obec se ve své historii nazývala česky Životice , latinsky Seitenberg a německy Seitendorf.

o vzniku názvu Životice
Životic je více jak desítka a všechny mají jméno odvozené od lokátora Ziboty. Jména Zibota, Zybita, Siboda, Siboto se vyskytují již v nejstarších listinách. Tak např. v listině z roku 1087 se nachází jméno Siboto. Sledujeme-li polohy všech vsí jménem Životice, pozorujeme, že všechny leží nedaleko někdejších hranic moravsko-polských, které v těchto dobách nebyly ještě ustálené a byly pokryté hustým pohraničním lesem. V krajích německých nebo poněmčených přijímají jméno Seitendorf, přetvořené z výrazu Sibotendorf (/Dorf des Sibota tj. Sibotova vesnice). Vynecháním slabiky "bo" a přehláskováním slovanských krajích zůstává starý název Zibitice - Zivotice - Životice.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.osoblazsko.cz

AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 06.09.2004 v 21:41 hodin