Menu

Království perníku

Městská věž

Městská věž při kostele sv. Martina vznikla původně jako součást městského opevnění. Přesné datum neznáme, ale muselo to být někdy po roce 1335, kdy dal markrabě Karel Třebíči rozsáhlá městská práva zároveň s povinností obehnat město hradbami.

První písemné zmínky o věži se dochovaly z počátku 15. století, kdy byla věž dostavěna po dnešní ochoz. Vpád uherského krále Matyáše Korvína v roce 1468 znamenal pro město pohromu a zničena byla i horní část věže. Snaha uherských vojsk o její podkopání a rozbourání však ztroskotalo na pevných základech a důkladně postavených zdech. Věž původně stála zcela odděleně od kostela sv. Martina, ke spojení obou staveb došlo až v roce 1716. V průběhu dalších století byla věž několikrát poškozena vichřicemi a požáry a došlo k řadě dílčích stavebních změn. K nejničivějším patřil požár v roce 1822, jemuž padla za oběť větší část města a ani věž nezůstala ušetřena. Její část nad ochozem byla zcela zničena a zřítila se. Pro nedostatek peněz byla zřízena jen nízká stanová střecha. Roku 1862 město přikročilo ke generální opravě věže, která tak v podstatě získala dnešní podobu.Další dílčí opravy byly prováděny v letech 1905, 1936, 1956, 1967, 1976, 1985 a byly završeny generální opravou v letech 1996-97.

Celková výška věže od terénu po vrcholek kříže je 75 m a stavba je založena na půdorysu 11,5 x 11,5 m. Ochoz se nachází ve výšce 35 m, kříž nad makovicí je 4 m vysoký a otáčí se působením větru. Rozměry věžních hodin (průměr ciferníku 5,5 m, výška číslic 60 cm) se dle dostupných informací řadí na první místo na evropském kontinentě

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.trebic.cz

Typ záznamu: Rozhledna nebo věž
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 24.08.2004 v 10:50 hodin