Menu

Království perníku

Historie obce Zahrádky

První doložená zmínka o vesnici Zahrádky pochází z roku 1353, kdy jsou v Deskách brněnských zapsáni pánové Bořek a Ctibor ze Zahrádky.
Ves je však patrně staršího původu, na zahradě domu č. 13 byly nalezeny tuhové nádoby z období slovanského osidlování a zmínka o vísce Zahrádčici z roku 1292 se pravděpodobně vztahuje na Zahrádky. Obec leží na zemské hranici mezi Čechami a Moravou, v současnosti na pomezí tří okresů a dvou krajů. Historicky patřila jak k telečskému panství tak od 16. století pod panství Jindřichův Hradec. Obec nebyla nikdy vysidlována ani dosidlována.

Zahrádky byly významně spojeny s českobratrskou tradicí a po vydání tolerenčního patentu v roce 1781 se k evangelickému vyznání přihlásila třetina obyvatel obce.
Zástavba obce měla historicky charakter tzv. "okrouhlice", kdy sedmihektarová náves s kaskádou rybníků byla obestavěna statky s výjezdy do polí bez průchozí komunikace (mapa z roku 1828).

Většina domů byla v posledních desetiletích přestavěna, jen několik se zachovalo v původní podobě. Nová výstavba rodinných domů a tzv. "bytovek" ze 60. - 80. let 20. století je zcela "břízolitového" typu. Původní dispozice domů a dvorů s vjezdy je zachována u většiny statků.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zahradky.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 11.08.2004 v 08:28 hodin