Menu

Království perníku

Výlet na zříceninu hradu Starý Berštejn [ Výlet ]

Zřícenina hradu Starý Berštejn
Zřícenina hradu Starý Berštejn
Nedaleko od obce Skalka u Doks se nachází zřícenina hradu Starý Berštejn. Je to místo pro pěkný pěší výlet odměněný překrásným výhledem z hradní terasy.

Výchozím místem pro náši procházku je střed obce Skalky u Doks - rybník. Na návsi stojí za povšimnutí okolní domy, jejichž selská architektura dokresluje poklidný ráz této malé vesničky. Vydáme se po cestě na konec vesnice. Po levé straně mineme známé Meditační a relaxační středisko Nataraj a pokračujeme po polní cestě směrem ke kopcům na horizontu. Již z dálky je vidět oblý kopec, na jehož vrcholu vyčnívají zbytky hradu Starý Berštejn.

Cesta vede prakticky po rovině až na úpatí kopce. Máme možnost jít k vrcholu po dvou cestách. Doporučuji pro procházku využít obě dvě. Jednou se vydat nahoru a po druhé se vrátit. K vrcholu kopce půjdeme z levé strany kopce po polních a lesních cestách. Po levé straně procházíme kolem kamenných masivů, které tvoří pevný základ pro letité lesní porosty. Pozvolným stoupáním se dostaneme na louky, kde při trošce štěstí opatrně obejdeme volně pasoucí se dobytek. Cesta na hrad pak je již prudší. Musíme překonat několik mezí a zleva se u staré vodárny napojíme na lesní cestu vedoucí až pod hrad. Při stoupání po úbočí kopce nalaznete spoustu kvetoucích lučních i lesních květin a Vaše cesta Vám poskytne pěkné výhledy do krajiny. Nejkrásnější výhled je ovšem z vrcholu kopce z terasy u vchodu do hradu. Jako na dlani před sebou máte obec Skalka u Doks, na horizontu je vidět hrad Bezděz a při čisté obloze je vidět až k Máchovu jezeru.

Hrad Starý Berštejn je v soukromé správě a je postupně opravován. Musíte dbát zvýšené opatrnosti při obcházení hradeb. Vchod do rekonstruované části hradu je zajištěn branou a opevněním. Pod hradbami je prováděn výzkum a je zde odkryta asi 6 metrů hluboká spára ve skále. Pád do ní by mohl být velmi nebezpečný.

Hrad je možné navštívit v omezeném rozsahu po telefonické domluvě, nebo několikrát ročně, kdy je správcem zpřístupněn pro veřejnost.

I když se nedostanete přímo do zřícenin hradu, vyhlídka z hradní terasy určitě stojí za turistickou námahu.

Od hradu se vrátíme druhou cestou, která vede prakticky kolmo dolů z kopce. Projdete kolem zbytků ochranné bašty a spustíte se kolmo dolů z kopce. Projdete kolem velkých kamenných balvanů a po několika stech metrech dojdete na lesní a pak polní cestu, která Vás dovede zpět na trasu, kterou jste přišli ke kopci. Po výletě se můžete zastavit v obci Skalka u Doks. Příjemné může být občerstvení v místním hostinci.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Nataraj.cz

Typ záznamu: Výlet
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 12.05.2004 v 22:37 hodin