Menu

Království perníku

16. Masopust v Českých Budějovicích

Tisková zpráva
16. Masopust v Českých Budějovicích - 28. 2 2006

V úterý dne 28.února 2006 v 16.00 hod. již po šestnácté požádají koledníci primátora města
o povolení: " městem České Budějovice jíti a koledu provozovati".
Po slavnostním obřadu - předání glejtu na základě "řádného vysvětlení" žadatelů o udělení tohoto městského privilegia a vzdání úcty představitelům města zatančením masopustních koleček - se koledníci vydají na svou obchůzku městem.

Již 16. rok je Statutární město České Budějovice spolu s Městskými kulturními domy pořadatelem této akce. V loňském roce se poprvé k pořadatelům připojilo jako odborný garant a koordinátor Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

I když veškeré dění spojené s masopustními obchůzkami se bude odehrávat ve vnitřním prostoru českobudějovického náměstí a chodnících přilehlých ulic a i když " o masopustě" platí jakýsi nepsaný zákon, že " mnohé jest dovoleno, trpěno a tolerováno", prosíme řidiče o zvýšenou pozornost a opatrnost při průjezdu centrem města.
Kromě "stálic" masopustních koledníků budou koledujícími hosty i ženská masopustní koleda
z Radostic u Borovan a staročeská koleda ločenická.

Pro ty občany, kteří se letos nedostanou mezi své koledující "bratry kamarády", zde uvádíme průběh žádání o povolení koledy:

*
Hejtman doudlebské koledy ( doprovázen Rychtáři ostatních koled ) za všechny koledující pozdraví pana primátora:

Rychtář: Buďte pozdraven, pane starosto!
Starosta: Vítám Vás !

Rychtář: Vážený pane starosto obce zdejší, přišli jsme Vás požádat o povolení k provádění masopustní koledy ve Vaší obci a žádáme o laskavou odpověď.

Starosta: Vážený pane hejtmane a pane rychtáři, já starosta zdejší počestné obce se vás ptám, odkud přicházíte?

Rychtář: Vážený pane starosto, my přicházíme od východu, odkud k nám přišli tři králové.

Starosta: Vás, pane hejtmane, se ptám, proč stavíte halapartnu na svoji nohu?

Hejtman: Vážený pane starosto, protože já, jako všichni koledníci, nemám nikde domovský právo, proto si stavím halapartnu na svý.

Starosta: Vysvětlení od vás mám a povolení vám dávám!
( při tom vsune Rychtáři do ferule - nebo podá do ruky - povolení - glejt )
text: " Udělení koledníkům o masopustním úterý dne 8. února 2005 městem České Budějovice jíti a koledu provozovati "

Rychtář: Vážený pane starosto, moc pěkně Vám děkujeme!
( při tom si ovazuje právo červenou pentličkou, na důkaz radosti z povolení si nasadí klobouk, který doposud držel v ruce. Hejtman udělá totéž )

Rychtář " zavejskne" , konšel venku vystřelí, čímž dává znamení, že Rychtář převzal povolení koledovat do svého práva. Muzikanti spustí pochod.
Po ukončení žádání a udělení povolení koledování si primátor i ostatní zástupci města připijí s žadateli na stvrzení uzavřené dohody a na zdařilý průběh akce.
Jednotlivé koledy dělají kolečka na počest pana primátora a ostatních hostů i diváků.

účastníci Masopustu

Pozvánka

Statutární město České Budějovice
Městské kulturní domy Č. Budějovice a.s.
Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích

16. TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ KOLEDA

o masopustním úterý dne 28. února 2006 v 16 hodin
na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. a v přilehlém okolí

koledují:
· mládenecká koleda z Doudleb a jejich maškarádi
· mečová koleda JSPT Úsvit a její doprovod
· ženská slaměná koleda z Radostic u Borovan
· staročeská koleda ločenická
· FS Furiant s maškarami
· koledníci FS Malý Furiant a Úsviťáček
· dechová hudba Šumavanka
· doudlebský dělostřelci

15.45 - masopustní průvod od DK Slavie na náměstí
16.00 - náměstí Přemysla Otakara II. - udělení povolení koledování primátorem města
16.30 - děkanství u sv. Mikuláše - požehnání koled
16.45 - náměstí Přemysla Otakara II. - koledování

Mirka Dürnfelderová, Durnfelderova.Mirka@cpost.cz

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: České Budějovice
Zveřejněno 16.02.2006 v 22:04 hodin