Menu

Království perníku

Pardubice


V systému veřejné správy se část kompetencí státu přenáší na tzv. pověřené obecní úřady, jejichž správní obvody jsou dány vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky č. 388/2002 Sb.
ENTHÄLT GEBIET:

LOKALIZACE

WIR REGISTRIEREN IN GEMEINDE ODER STADT 2


DATENAKTUALISIERUNG: Luděk Šorm (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 03.01.2003 v 17:04 hodin