Menu

Studená Vltava

Pramení v Bavorsku na západním úbočí Šumavského Třístoličníku a na naše území vstupuje Novým údolím u obce Stožec. Až ke Stožci zachovává severovýchodní směr, potom se obrací k východu a jako pravobřežní přítok ústí na ř.km 376,0 do Vltavy v oblasti přírodní rezervace Mrtvý luh. Je považována za druhý pramenný tok Vltavy. Plocha povodí měří asi 120 km2. Sjízdných je téměř 12 km.

Údolí, ohraničené na obzoru šumavskými hřebeny, je z počátku ploché, široké, řeka jím protéká zvolna mírnými zákruty. U Stožce se spád náhle zvětšuje a říčka dostává charakter divoké horské bystřiny s četnými peřejemi a balvany v řečišti. Stejně rychle se však u nádrží Černý Kříž uklidňuje a zbytek toku nepůsobí již při plavbě žádné potíže.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 2, 16.07.2003 v 14:28 hodin