Menu

Království perníku

Kapličky v kopcích

Kapličky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Anny se nachází na nejvyšším místě lesa zvaného Kopce. Postaveny byly v polovině 18. století Janem Dielcem, občanem bystřickým.

Pověst vypráví, že Dielec se živil tkalcovstvím. Jednou mu při tkaní na stavu vypadl člunek a nešťastnou náhodou smrtelně zranil jeho vedle něj sedící manželku. Z lítosti nad svým činem se pak stal poustevníkem. Jiná verze příběhu vypráví, že vlastní ženu zabil úmyslně v hádce a za pokání mu byl uložen život kajícníka.

Každopádně si za místo asketického působení zvolil nedaleký les Kopce a zde z darů, jež mu lidé nosili, postavil uvedené dvě kapličky a boží muka. Sám bydlel v jeskyni u cesty vedoucí do Bánova, kde také v roce 1772 zemřel.

Jeskyně se bohužel do dnešních dnů nedochovala, neboť musela ustoupit těžbě kamene. Kaplička sv. Anny sloužila během nacistické okupace členu parašutistické skupiny BIOSCOP Josefu Bublíkovi jako tzv. mrtvá schránka. U kapličky P. Marie se 15. srpna sloužívá bohoslužba.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 30.03.2007 v 10:41 hodin