Menu

Z kalendáře akcí

[Vyhledat akci]

Akce, které již skončily:

Dnes 29.03.2020 od 14:00 (Ne):
Náhledové foto: Vítání občánků 29. 3. 2020

Vítání občánků 29. 3. 2020

AKCE ZRUŠENA. O náhradním termínu budou rodiče narozených dětí včas informováni. Časy: Sál v Obecním domě Časy [Společenské setkání]